LOFDAL SORGSENTRUM

24 UUR VERSORGINGKontak ons asseblief vir verdere inligting!

Die maklikste manier om ons te kontak is deur die onderstaande vorm te voltooi.

 

 Kontak nommers:

Bestuurder: Mariske van der Merwe  073 788 4947

Voorsitter:  Past. Tienie Barnard 083 306 9808

Tehuis:  012 546 2150

E-pos:  riskevdm@gmail.com